Doe een duolegaat

Wat gebeurt er met je geld, vastgoed, beleggingen en juwelen na jouw overlijden? Je erfgenamen moeten hier flink wat successierechten op betalen en ontvangen vaak maar een fractie van de waarde.

Hoeveel successierechten iemand moet betalen hangt af van zijn woonplaats, de grootte van het vermogen maar ook de graad van verwantschap. Kinderen betalen minder dan neven en nichten, en erfgenamen die niet verwant zijn (bv. vrienden of kennissen) betalen tot 65% successierechten. De staat gaat zo met meer dan de helft van de erfenis lopen.

Toch bestaat er een eenvoudige manier om op een wettelijke manier te besparen op deze belasting: het duolegaat. Zoals de naam al aangeeft, duid je bij een duolegaat (minstens) twee erfgenamen aan: de “bijzondere legataris(sen)” betalen geen successierechten op voorwaarde dat de “algemene mandataris” alle successierechten op zich neemt.

Door een kleiner bedrag te schenken aan je neef, je zus of je buurman houden die netto vaak meer over, zeker als je ‘een goed doel’ zoals Tumbador vzw opneemt in je testament als algemene mandataris. Erkende vzw’s betalen immers maar 8,80% successierechten (in Vlaanderen).

Het duolegaat is vooral geschikt voor mensen die hun erfenis willen nalaten aan een broer/zus, een neef/nicht of aan vrienden en kennissen. Het is een techniek die perfect legaal is en door de fiscus zelfs wordt aangemoedigd. Het is aan te raden om een notaris te raadplegen voor het optimaliseren van het duolegaat en/of dit officieel te registeren maar strikt genomen is dat niet noodzakelijk.

Een concreet voorbeeld

Marc laat zijn broer Eric 200.000 euro na.

Via wettelijk erfrecht:

Eric betaalt hierop de volgende successierechten:

·         30% op de eerste schijf van €75.000                              €22.500

·         55% op de tweede schijf van €50.000                           €27.500

·         65% op het bedrag boven de €125.000                         €48.750

In totaal betaalt Eric dus €98.750 aan successierechten en ontvangt hij €101.250 euro.

Met een duolegaat:

Marc schenkt zijn broer Eric €120.000 en schenkt de resterende 80.000 euro aan Tumbador vzw op voorwaarde dat die laatste alle successierechten betaalt.

Tumbador vzw betaalt in totaal de volgende successierechten:

•             8,80% op het eigen legaat van €80.000                 €7.040

•             30% op de eerste schijf van €75.000 voor Eric    €22.500

•             55% op de tweede schijf van €45.000 voor Eric €24.750

Eric krijgt nu €120.000 waarop geen successierechten meer moeten worden betaald. Dat is €18.750 meer dan onder het wettelijke erfrecht zonder duolegaat. Tumbador vzw houdt na betaling van alle successierechten nog €25.710 over voor zijn werking.

Zelf uw duolegaat voorbereiden?

Een notaris kan u helpen bij het opstellen van een zo voordelig mogelijk duolegaat maar eigenlijk kan je dit ook zelf doen. Schrijf je testament met duolegaat eigenhandig, onderteken het, dateer het en bewaar het goed. Je kan je testament eventueel via een notaris laten registeren bij het Centraal Register van Testamenten (CRT) voor ongeveer 100 euro. Belangrijk om weten: een testament, ook met duolegaat, kan op elk moment worden herroepen door een nieuw testament op te stellen.

Hieronder vind je een voorbeeld van een testament met duolegaat:

Ik ondergetekende (voornaam, naam) wonende te (volledig adres), geboren te (plaats) op (datum) maak vandaag mijn testament op en herroep uitdrukkelijk al mijn voorgaande wilsbeschikkingen en testamenten.

Mijn vermogen wens ik na mijn overlijden als volgt te verdelen:

xx% van mijn totale vermogen wijs ik, vrij van successierechten, toe aan (voornaam, naam), wonende te (volledig adres), geboren te (plaats) op (datum).

xx% van mijn totale vermogen  laat ik na aan Tumbador vzw, Ganzendries 10, 2920 Kalmthout, die ik aanstel als algemeen legataris met als bijzonder last de betaling van de totaliteit van de successierechten verbonden aan mijn nalatenschap.

Eigenhandig geschreven.

Opgemaakt te (plaats) op (datum).

(Handtekening)