Doe een gift

Een belangrijk deel van de inkomsten van Tumbador is afkomstig uit giften van particulieren, bedrijven en verenigingen.

Tumbador is door de FOD Financiën erkend. Dat betekent dat giften vanaf 40 euro per kalenderjaar fiscaal aftrekbaar zijn. Met andere woorden: via je belastingaangifte recupereer je een aanzienlijk deel (45 %) van je gift. Wij sturen daarvoor de nodige kwijtschriften (“fiscale attesten”). De lijst van de erkende vzw’s vind je op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

Die erkenning is ook een kwaliteitsgarantie want om door de FOD Financiën te worden erkend, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.  Onze boekhouding wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd om onze erkenning te verlengen.

Je kan die 40 euro in één keer storten of je kan dat in schijven storten. Steeds meer donoren kiezen er voor om een maandelijks bedrag te storten, bijvoorbeeld 10, 20 of 50 euro. Dat kan via een zogenaamde “bestendige opdracht” die je bij de meeste banken zelf kan ingeven via selfbanking,  homebanking of je bank-app. Het volstaat al om maandelijks 3,34 euro te storten om in aanmerking te komen voor een fiscaal attest.

Doneer online via Dono.be.

Als erkende vzw komen wij ook in aanmerking voor een duolegaat. Meer daarover lees je op deze pagina.

De bankgegevens van Tumbador vind je onderaan elke pagina.

Wil je Tumbador steunen zonder dat het geld kost? Word vrijwilliger!