Financieel verslag 2022

Tumbador vzw zorgt sinds 2003 voor revalidatie en opleiding van jongeren met een beperking in Guatemala en Peru.

We ondersteunen lokale projecten o.a. door vrijwilligers (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) naar daar te sturen, om er te werken met kinderen met een beperking en er het lokaal medisch personeel te ondersteunen en verder op te leiden. Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Dit houdt o.a. in dat er een gezond financieel beleid gevoerd wordt, zowel in de projecten in Zuid-Amerika als hier in België. Graag geven we hierover op een transparante manier inzage. Voor andere aspecten van onze vzw (werking, activiteiten, acties, ...) verwijzen we graag naar onze site www.tumbador.be.

 

Na 2 pandemiejaren was 2022 gelukkig opnieuw een “normaal” jaar. Zowel wat betreft de werking binnen de projecten in Peru en Guatemala, als hier in België. Veel kon terug. Elke Tumbador vrijwilliger/sympathisant heeft zich extra ingespannen om mee te werken, om fondsen te verzamelen, en met resultaat!

 

Het totaal aan inkomsten kwam in 2022 uit op € 140.004! Een immens bedrag, vooral gerealiseerd door de vrijwilligers in het Sportpaleis en op de Zomerfestivals. Bijna 700 medewerkers hebben zich minstens één shift ingezet: enerzijds genoten van (een deel van) een optreden, maar anderzijds ervoor gezorgd dat er centen op onze rekening kwamen. BEDANKT vrijwilligers, voor jullie onbaatzuchtige, enthousiaste, gedreven inzet. Zonder jullie zouden we de revalidatieprojecten in Peru en Guatemala maar beperkt kunnen steunen. 

Daarnaast ook terechte aandacht voor de mensen die zorgen voor het andere derde van de inkomsten: sympathisanten die acties opzetten, die subsidiedossiers indienen, die scholenacties mogelijk maken en last but not least de 165 gezinnen en bedrijven die ons financieel steunen door het storten van een gift. Allen ambassadeurs voor Tumbador vzw: ze staan achter onze missie en willen zich inspannen om deze bekend te maken en de doelstellingen te realiseren.

In 2022 konden we onze projecten in Latijns-Amerika steunen met € 81.091. Hiermee wordt vooral (een deel van) de lonen van de lokale medewerkers betaald. Daarnaast zijn er ook investeringen in werkings- en therapiemateriaal, en andere logistieke noden. Onze overige kosten, de zgn. werkingskosten, blijven zeer beperkt: 2,6% van de totale uitgaven.

Beste vrijwilliger, beste ambassadeur: bedankt voor jouw edelmoedigheid. Je doet goed, zonder er zelf beter van te worden. Maar weet dat de patiënten in Peru en Guatemala er wel beter van worden! Mogen we ook dit jaar rekenen op jouw inzet, jouw initiatief, jouw actie, jouw gift?

We gebruiken cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.