Financiële verslagen

Financieel verslag 2018

Dankzij de inzet en steun van honderden vrijwilligers en sympathisanten is Tumbador vzw er ook in 2018 in geslaagd te werken aan de realisatie van haar missie: in regio’s waar personen met een handicap geen revalidatie kunnen krijgen, deze personen (in het bijzonder jongeren) de mogelijkheid tot revalidatie aanbieden en zo ook de integratie van (de familie van) personen met een handicap in de maatschappij bevorderen.

Personen met een handicap krijgen in Peru en Guatemala zeer weinig kansen, zeker in de landelijke gebieden waar Tumbador nu actief is. Ze worden door de overheden aan hun lot overgelaten en zijn veroordeeld tot een leven met beperkte toekomst mogelijkheden. Tumbador biedt jongeren in de eerste plaats revalidatie aan, geeft hen een kans om te studeren en zo een plaats op de lokale arbeidsmarkt te veroveren.

De ‘beperking’ tot het verstrekken van enkel kinesitherapie is de voorbije jaren weggevallen. Tumbador vzw streeft naar een zo integraal mogelijke revalidatie om de levenskwaliteit van haar patiënten te verbeteren. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, logopedisten en sociale werkers worden ingezet. Ook wordt meer gefocust op aandacht voor de integratie van de familie van personen met een handicap in zijn omgeving en de sensibilisatie van de maatschappij voor het bevorderen en nakomen van de rechten van personen met een handicap.

We werken via lokale comités (in Peru: Wasi Esperanza; in Guatemala: Asociacion Gisell) die op een democratische manier de beslissingen nemen. Het blijft de bedoeling dat een project autonoom kan worden met minimale steun vanuit het buitenland zodat uiteindelijk de aanwezigheid van Tumbador ‘misbaar’ kan worden en wij middelen kunnen inzetten om op andere plaatsen nieuwe projecten op te starten.

Financieel resultaat

Zoals de voorbije jaren kunnen we 2018 opnieuw afsluiten met een positief saldo: € + 6.933. De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in Guatemala en Peru, bedragen € 107.845 (een bijna status quo in vergelijking met 2017). Daarnaast waren er voor € 17.204 andere uitgaven voor de ondersteuning van de werking in België. Ook de inkomsten bleven op het niveau van 2018: € 130.266. We hebben vele diverse bronnen van opbrengsten: giften, Sportpaleis/Lotto/Stadsschouwburg, (zomer)festivals, subsidies, acties, …. Dankzij de inspanningen van zeer velen kunnen we onze projecten probleemloos verder financieren en onze financiële reserves verder opbouwen, en aldus de duurzaamheid  van de projecten garanderen.

Uitgaven

87% van de uitgaven gaan naar onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om de kinderen en jongeren met een fysieke beperking te helpen, investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz...

Via onze site www.tumbador.be, via de sociale media, en via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief kan je het reilen en zeilen in de projecten volgen: lokale medewerkers en ook onze vrijwilligers geven aan de hand van concrete gebeurtenissen inzicht in hoe het er ter plaatse aan toe gaat.

Vanaf 2018 is er een ‘nieuwe’ investering: het project ‘Tumbador terug naar school’. Het bestuur heeft besloten extra in te zetten op de scholenwerking. Ook hier is sensibilisering het einddoel. We willen via schoolbezoeken en -presentaties op maat Vlaamse jongeren confronteren met de problematiek van jongeren met een handicap in Peru en Guatemala. We wijzen op de verschillen in zorg die er bestaan tussen Zuid-Amerika en Vlaanderen. Wanneer scholen hieromtrent project willen opzetten kunnen we deze ondersteunen. te creëren. Als jij scholen kent die een project willen opzetten, aarzel niet om Tumbador te vermelden.

De “overige” kosten zijn deze die (vooral in België) gemaakt worden om onze werking te ondersteunen. Belangrijke items hierin zijn bankkosten, verzekeringspremies, drukwerken, ... Dat we deze kosten tot 10% van de totaliteit kunnen beperken is een pluim voor elke medewerker: vrijwilligerswerk in de echte zin van het woord!

Inkomsten

Onze vzw kon ook in 2018 rekenen op honderden “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen in ’t Sportpaleis / Stadsschouwburg / … en/of helpen bij de vele (zomer)festivals (Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop, ...). De combinatie van genieten van optredens met de handen uit de mouwen steken blijft aanspreken en levert 2/3 van alle opbrengsten op.

Opnieuw werden veel acties opgezet: er zijn de “klassiekers”, zoals sponsoring van Dodentocht deelnemers, Benefiet acties, Quiz, Music for Life / Warmste Week, subsidies van enkele gemeenten, en vele giften, …

Daarnaast waren er nu weer “individuele” acties, opgezet door sympathisanten. Tgv een geboorte, een familiefeest, een pensionering, een sportieve uitdaging, … kan Tumbador als ‘goed doel’ opgegeven worden. Ofwel rechtstreeks via Tumbador, ofwel gebruik makend van de site www.dono.be. Misschien ook een suggestie voor u of voor een vriend / collega van u?

Een nieuwe mogelijkheid om Tumbador te steunen, die u niets (!) kost, is bij online aankopen te vertrekken vanop de site https://www.trooper.be/tumbador. Er is een keuze van tientallen on line shops, en elke aankoop die u er doet, levert voor Tumbador een extra cent op. En ... u betaalt er geen euro extra!

Door in 2018 giften aan Tumbador te schenken, kunnen 162 mensen genieten van een belastingvermindering, waardoor de ‘kost’ voor de schenker bijna gehalveerd wordt. In plaats van een éénmalige gift, kan men ook opteren voor een maandelijkse spaaropdracht: € 3,50 per maand is voldoende! Zo voorkomt u ook de jaarlijkse storting te vergeten of ... te laat te doen.

Bedankt!

Het bestuur van Tumbador vzw waardeert zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, van alle sympathisanten, van allen die zich vrijwillig inzetten voor onze vzw! Bedankt! We rekenen er op ook in 2019 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen verder zetten en aldus bij te dragen tot een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. Aarzel niet je engagement ook aan je familieleden, vrienden, collega’s kenbaar te maken: iedereen is welkom om onze vzw hier in België ‘groter’ te maken en om nog meer projecten in het Zuiden te kunnen ondersteunen!

Financieel verslag 2017

De missie van Tumbador vzw is, om in regio’s waar personen met een handicap geen revalidatie kunnen krijgen, deze personen (i.h.b. jongeren) de mogelijkheid tot revalidatie aan te bieden. Maar ook streven naar grotere zelfstandigheid van de patiënt tijdens zijn/haar alledaagse activiteiten. Dit alles zoveel mogelijk te gebeuren in harmonie met de plaatselijke cultuur en levenswijze.

We kunnen 2017 opnieuw afsluiten met een positief saldo: De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in Guatemala en Peru, bedragen € 110.787 (een toename met 14% in vergelijking met 2016). De inkomsten namen beperkt af (- 9%), en komen uit op € 133.393. Dankzij de inspanningen van velen kunnen we onze projecten probleemloos verder financieren en onze financiële reserves verder opbouwen, en aldus de duurzaamheid  van de projecten garanderen.

Uitgaven

Taartdiagram uitgaven

93% van de uitgaven wordt besteed aan onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we de tientallen lokale medewerkers, alsook de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om jongeren met een beperking te helpen. Ook investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz... De “overige” kosten zijn deze die (vooral in België) gemaakt worden om onze werking te ondersteunen. Dat we deze kosten tot 7% van de totaliteit kunnen beperken is een pluim voor elke medewerker: vrijwilligerswerk in de echte zin van het woord!

 

 

Inkomsten

Taartdiagram inkomsten

Dankzij honderden “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen in ’t Sportpaleis / Stadsschouwburg… en/of helpen bij de vele festivals (Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop, Boudewijnstadion...). Dit levert 2/3 van alle opbrengsten op.

Een opsomming geven van alle acties die werden ingericht zou ons te ver leiden. Er zijn de “klassiekers”, zoals sponsoring van Dodentocht of 10 Miles deelnemers, Benefiet acties, Quiz, … maar ook de terugkerende deelname aan Music for Life, projecten georganiseerd in scholen, … zorgen voor opbrengsten en ook voor een toenemende  naambekendheid van onze vzw. Bijzondere aandacht verdienen “individuele” acties, opgezet door sympathisanten.

Tumbador gaat zeer zorgzaam om met de centen. We hebben recent bericht gekregen dat onze vzw ook voor de jaren 2018 – 2023 erkend is om opnieuw fiscale attesten te mogen verstrekken. 

Dit betekent dat ook in 2018 en de komende jaren giften vanaf € 40 recht geven op een belastingvermindering, waardoor de ‘kost’ voor de schenker bijna gehalveerd wordt. In plaats van een éénmalige gift, kan men ook opteren voor een maandelijkse spaaropdracht: € 3,50 per maand is voldoende

Bedankt!

Tumbador vzw waardeert zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, sympathisanten, vrijwilligers, sponsors! Bedankt voor de gulle inzet voor Tumbador het voorbije jaar. Engagement, vertaald in euro’s en/of vele uren vrijwilligerswerk. We hopen ook in 2018 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen verder zetten en aldus bij te dragen tot een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. Zonder jou is dit niet mogelijk!

Financieel verslag 2016

De missie van Tumbador vzw is de revalidatie en opleiding van personen met een handicap in Guatemala en Peru te ondersteunen. De realisatie van de missie gebeurt grotendeels door lokale medewerkers te helpen die ter plaatse, dit is (momenteel) in San Rafael (Guatemala) en in Ayacucho (Peru), werken. Daarnaast ondersteunen ook Belgische vrijwilligers de lokale werking door hun expertise met de therapeuten ter plaatse te delen.

Om de ondersteuning van de projecten mogelijk te maken, kunnen we hier, in België, rekenen op de inzet van tientallen vrijwilligers en op giften van vele sympathisanten. Omdat we transparantie naar elke medewerker en naar elke sympathisant zeer belangrijk vinden, willen we in dit verslag inzage geven over de financiële situatie van Tumbador vzw.

Zoals de voorbije jaren kunnen we het jaar opnieuw afsluiten met een positief saldo: + €32.169. De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in Zuid-Amerika, stegen met 20% tot €97.507 (ja, bijna €100.000!), maar vooral door de vele, diverse initiatieven stegen ook de opbrengsten opnieuw. Giften, Sportpaleis e.a, (zomer)festivals, scholen, … : samen leverden zij meer dan € 145.000 op. Aldus kunnen we onze projecten probleemloos verder financieren en onze financiële reserves verder op te bouwen, en aldus de duurzaamheid van de projecten te kunnen garanderen.

Bedankt aan iedereen die zijn/haar steentje bijgedragen heeft aan dit resultaat. En dit in naam van alle Guatemalteekse en Peruaanse jongeren die we hebben kunnen helpen!

Inkomsten

Onze vzw kan rekenen op honderden “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen in het Sportpaleis/Stadsschouwburg/… en/of helpen bij de vele (zomer)festivals (Tomorrowland, Werchter, ...). De combinatie van genieten van optredens met de handen uit de mouwen steken blijft aanspreken en levert 44% van alle opbrengsten op.

Een opsomming geven van alle acties die werden ingericht zou ons te ver leiden. Op onze site www.tumbador.be en via Facebook, Twitter, onze Tumbador Telegram, … kan je hierover alle informatie terug vinden. Er zijn de “klassiekers”, zoals sponsoring van Dodentocht-deelnemers, meerdere benefietacties (ihb deze van KWB Boechout), een algemene quiz, … maar ook de terugkerende deelname aan Music for Life, projecten georganiseerd in scholen (ihb Prinsenhof), … zorgen voor opbrengsten en ook voor een toenemende naambekendheid van onze vzw.

 Bijzondere aandacht verdienen acties, opgezet door sympathisanten. Ter gelegenheid van een geboorte, een familiefeest, een pensionering, … werd Tumbador vermeld als ‘goed doel’, met zeer mooie opbrengsten tot gevolg.  Misschien ook een suggestie voor u?

Giften vanaf €40 geven recht op een fiscaal attest, waardoor de ‘kost’ voor de schenker bijna gehalveerd wordt. Belangrijk dit nog even te vermelden want elk jaar zijn er sympathisanten die een bedrag net onder de €40 storten, en dus in feite meer betalen dan indien ze €40 zouden overschrijven.

Voor 2016 kunnen we 258 attesten uitschrijven: dit zijn er 81 meer dan vorig jaar. Ook de bedragen namen toe: het gemiddelde per attest bedraagt €119.

Uitgaven

90% van de uitgaven wordt besteed aan onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om de kinderen en jongeren met een fysieke beperking te helpen, investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz... Op de site www.tumbador.be en via ons Telegram kan je het reilen en zeilen in de projecten volgen.

De “andere” kosten zijn deze die (vooral in België) gemaakt worden om onze werking te ondersteunen. Belangrijke items hierin zijn verzekeringspremies, drukwerken, verzendingskosten, ...

Bedankt!

BEDANKT aan alle medewerkers, sympathisanten, vrijwilligers, sponsors! Bedankt voor jullie gulle inzet voor Tumbador het voorbije jaar. Inzet die in vele euro’s vertaald werd en/of door vele uren vrijwillig te werken. We hopen ook in 2017 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen verder zetten en uit te bouwen. Zonder jou is dit niet mogelijk!

Financieel verslag 2015

Om onze projecten in Peru en Guatemala te kunnen blijven ondersteunen zijn er uiteraard centen nodig. Hoe geraken we daaraan en hoe besteden we die? Je leest het in ons financieel verslag.
We kunnen het jaar opnieuw met een positief saldo afsluiten: + 27.010 euro. Bij ongeveer gelijkblijvende projectkosten, in vergelijking met 2014, namen, vooral door de vele, diverse acties de opbrengsten aanzienlijk toe. Giften, Sportpaleis, festivals: samen leverden zij meer dan € 115.000 op. Hier past maar één woord: bedankt! Bedankt aan iedereen die zijn/haar steentje bijgedragen heeft aan dit resultaat. En dit in naam van alle Guatemalteekse en Peruaanse jongeren die we hebben kunnen helpen!

Dit positief saldo stelt ons opnieuw in staat om onze financiële reserves verder op te bouwen, en zo de duurzaamheid van de projecten te kunnen garanderen.

Inkomsten

Onze vzw kan rekenen op tientallen “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen en/of zich inzetten bij de vele (zomer)festivals. Hierbij mogen we zeker de vele verantwoordelijken niet vergeten, die niet enkel actief meewerken bij een event, maar ook voor het goede verloop van de activiteit verantwoordelijk zijn. Totale opbrengst van de evenementen: 58.000 euro.
Giften en allerlei acties brachten globaal evenveel op! We konden 177 fiscale attesten opmaken, voor eenzelfde totaalbedrag als in 2014. Het gemiddeld bedrag was 124 euro maar dankzij de fiscale aftrekbaarheid daalt de “kost” voor de sympathisant tot ± 68 euro. Ook stellen we vast dat meer sympathisanten een maandelijkse storting doen via een permanente bankopdracht.

Een opsomming geven van alle acties die werden ingericht zou ons te ver leiden. Op www.tumbador.be kan je hierover alle informatie terugvinden. Er zijn de “klassiekers”, zoals sponsoring van Dodentocht deelnemers, meerdere benefiet acties, quiz, … maar ook een actieve deelname aan Music for Life, een kunstveiling, presentaties in scholen tgv projectdagen, … zorgen voor opbrengsten en ook voor een toenemende naambekendheid van onze vzw.

Meerdere sympathisanten dachten aan Tumbador vzw tgv een geboorte, een familiefeest, een pensionering. Ook dit zijn schitterende voorbeelden van een onbaatzuchtige inzet voor anderen!

Uitgaven

92% van de uitgaven worden besteed aan onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om de kinderen en jongeren met een fysieke beperking te helpen, investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz...

Onder de rubriek “diverse” vinden we alle kosten terug die gemaakt werden om activiteiten in België en Latijns-Amerika te ondersteunen. Belangrijke items hierin zijn verzekeringspremies, drukwerken, verzendingskosten, ... We proberen deze tot een minimum te beperken, o.a. door onze informatie meer en meer elektronisch te verspreiden. Dit geldt niet enkel voor onze Telegram, maar eveneens voor de fiscale attesten.

Financieel verslag 2014

Onze vzw kan rekenen op de inzet van tientallen vrijwilligers en sympathisanten. Door het organiseren van activiteiten, het deelnemen aan acties, het schenken van giften, enz.. kunnen we onze projecten in Guatemala en Peru vanuit België steunen. Deze steun gebeurt deels door de aanwezigheid ter plaatse van onze vrijwilligers, maar ook en vooral door de financiële steun, waarmee lokale medewerkers aan de slag kunnen en zo de missie van Tumbador, d.i. revalidatie en opleiding van personen met een handicap, kunnen realiseren.

Voor jou, vrijwilliger / sympathisant, willen we hier informatie verstrekken over de financiële “resultaten” van onze vzw. We kunnen het jaar 2014 financieel afsluiten met een batig saldo van € + 10.931. Een mooi positief resultaat, zeker als we rekening houden met een stijging van de (project)kosten met 14% t.o.v. 2013. Het is belangrijk dat we elk jaar kunnen eindigen met een positief saldo, om aldus een appeltje voor de dorst te hebben, en te voorkomen dat onze projecten in gevaar komen mocht het eens wat minder zijn met de opbrengsten.

Inkomsten

De inzet van tientallen Tumbadorianen, die op vrijwillige basis tappen in ’t Sportpaleis / Trix / Stadsschouwburg en/of zich inzetten bij de vele (zomer)festivals (Tomorrowand, Werchter, ...) levert 62% van alle inkomsten voor onze vzw op.

In 2014 werden veel acties georganiseerd, waarvan de opbrengsten aan Tumbador geschonken werden. We vermelden verschillende activiteiten in de context van Music for Life, de Dodentocht (28 deelnemers lieten zich royaal sponsoren), Muziek- en Algemene quiz, acties ingericht in verschillende scholen, enz …

Daarnaast zijn er de giften van 253 (!) sympathisanten. Zij hebben een bedrag gestort voor onze vzw, ofwel als directe steun, ofwel onder de vorm van sponsoring voor een deelnemer aan een actie (dodentocht, school-actie, …), ofwel als cadeautje bij een familiefeest (geboorte van een baby, een huwelijksjubileum, een pensionering, …).

Elke euro is uiteraard welkom, maar we willen er toch nog eens aan herinneren dat indien (het totaal van) giften minstens € 40 per kalenderjaar bedragen, deze fiscaal aftrekbaar zijn. Concreet: een gift van € 40 is ook voor jou “interessanter” dan een gift van bijv. € 30! En om te voorkomen dat je die éénmalige, jaarlijkse gift aan Tumbador vzw vergeet, kan je best een spaarplan opstarten. Door éénmaal een permanente opdracht te geven aan je bank, en maandelijks minstens € 3,35 te laten overschrijven, kom je op jaarbasis aan € 40, en ben je zeker van je fiscaal voordeel!

Uitgaven

88% van de uitgaven komen onze projecten in Peru en Guatemala ten goede. Hiermee betalen we niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om de kinderen en jongeren met een fysieke beperking te helpen, investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz...

Elk project dient jaarlijks een budgetaanvraag in, die na bespreking (en aanpassing ...) in de respectieve werkgroepen, uiteindelijk door het bestuur wordt goedgekeurd. Op vraag van de locale coördinator in Peru en Guatemala wordt trimestrieel een deel van het jaarbudget overgeschreven naar het project. Deze werkwijze garandeert een korte opvolging vanuit België, zodat we er zeker van zijn dat de centen goed gebruikt worden!

Onder de rubriek “diverse” vinden we alle kosten terug die gemaakt werden om activiteiten in België en Zuid Amerika te ondersteunen. Belangrijke items hierin zijn drukwerken, verzekeringspremies, ...

2% van onze kosten waren vergoedingen voor de Noord-coördinator hier in België. Omdat de resultaten van deze “investering” onvoldoende waren, heeft het bestuur in onderling overleg met Iris beslist deze samenwerking stop te zetten. Een bewijs dat het bestuur zeer spaarzaam en bewust omgaat met de inkomsten!

Bedankt!

Medewerker, sympathisant, vrijwilliger, sponsor: BEDANKT! Bedankt voor jullie gulle inzet voor Tumbador het voorbije jaar. We rekenen ook in 2015 op jullie om onze projecten in Guatemala en in Peru verder te kunnen uitbouwen. Bedankt, zeker ook in naam van de tientallen kinderen en jongeren met een handicap  uit Guatemala en Peru die we dankzij jullie inzet kunnen helpen!

Financieel verslag 2013

Tumbador is een VZW, en de werking is gebaseerd op de inzet van vele vrijwilligers. Doch het is gepast om ook in alle openheid aan al onze vrijwilligers en sympathisanten informatie te verstrekken over de financiële “resultaten” van onze vzw.

We kunnen het jaar 2013 financieel afsluiten met een batig saldo van € + 2.386. In werkelijkheid is het resultaat nog positiever omdat de opbrengsten van een aantal activiteiten (ING Solidarity Award, Music for Live, verkoop kalenders / chocolade, ...) pas in 2014 geboekt worden, maar de bijhorende kosten reeds in 2013 gemaakt werden.

Inkomsten

De inzet van tientallen Tumbadorianen, die op vrijwillige basis tappen in ’t Sportpaleis / Trix en/of zich inzetten bij de vele (zomer)festivals (Tomorrowand, Werchter, ...) levert 51 % van alle inkomsten voor onze vzw op.

Daarnaast zijn giften van tientallen sympathisanten goed voor ± 1/4 van alle inkomsten. Giften die er zowel komen door éénmalige stortingen of door het periodiek sparen van een vast bedrag. Elke euro is uiteraard welkom, maar we willen er hier toch nog eens aan herinneren dat indien (het totaal van) giften minstens € 40 bedragen, deze fiscaal aftrekbaar zijn. Concreet: een gift van € 40 is ook voor jou “interessanter” dan een gift van bijv. € 30!

Een belangrijker  wordende bron van inkomsten komt vanuit de scholenwerking. In veel scholen worden projecten georganiseerd, waarbij niet enkel informatie verstrekt wordt aan de leerlingen, maar ook concrete acties worden opgezet waarvan de opbrengsten geschonken worden aan een “goed doel”. In 2013 kwamen (een deel van) de opbrengsten van 5 scholen Tumbador ten goede. Hier willen we zeker meer op inzetten. Daarom deze oproep naar jou, vrijwilliger / sympathisant: velen onder jullie hebben schoolgaande kinderen en/of zijn actief in het onderwijs. Waarom eens niet informeren of de school geen interesse heeft om via acties/projecten Tumbador te steunen? Wij komen graag langs in de school om informatie te verstrekken, en aan de hand van een presentatie aan de kinderen onze projecten in Guatemala en Peru voor te stellen.

Onder de rubriek diverse vinden we de opbrengsten van activiteiten, zoals de quiz, benefiet, verkoop van kalenders, ...

Uitgaven

80% van de uitgaven komen onze projecten in Peru en Guatemala ten goede. Hiermee betalen we niet enkel de locale medewerkers, maar zorgen we ook voor het materiaal dat nodig is om de kinderen en jongeren met een fysieke beperking te helpen, investeren we in de opleiding van locale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz...

Elk project dient jaarlijks een budgetaanvraag in, die na bespreking (en aanpassing ...) in de respectievelijke  werkgroepen, uiteindelijk door het bestuur wordt goedgekeurd. Op vraag van de locale coördinator in Peru en Guatemala wordt trimestrieel een deel van het jaarbudget overgeschreven naar het project. Deze werkwijze garandeert een korte opvolging vanuit België, zodat we er zeker van zijn dat de centen goed gebruikt worden!

Onder de rubriek “activiteiten” vinden we alle kosten terug die gemaakt werden om activiteiten in België te ondersteunen. Belangrijke items in 2013 hierin waren de quiz, benefiet, aanmaak kalenders 2013, aankoop chocolade, ...

13% van onze kosten zijn zgn. “overhead” kosten zoals verzekeringen voor medewerkers in België, kosten drukwerken, de vergoeding van de Noord-coördinator, organisatie 10-jarig bestaan, allerhande onkosten, ...  Anders gezegd: slechts een zeer beperkt deel van alle opbrengsten wordt niet geïnvesteerd in onze projecten in Zuid-Amerika of in activiteiten hier in België, die op hun beurt dan weer opbrengsten genereren.

En ... 2014?

Wat het jaar 2014 zal brengen weten we al deels. Immers de budgetten voor onze projecten in Guatemala en in Peru zijn goedgekeurd en blijven ongeveer op het niveau van 2013. De uitdaging wordt om ook in 2014 de nodige fondsen te verzamelen, en hiervoor rekenen we opnieuw op jou: vrijwilliger/sympathisant! Maar het verleden heeft bewezen dat we niet vergeefs beroep mogen doen op jouw inzet/gift. Alvast bedankt hiervoor, ook in naam van de tientallen kinderen uit Guatemala en Peru die we dankzij jullie kunnen helpen!