Wasi Esperanza (Ayacucho)

De missie van Wasi Esperanza

We bieden revalidatie en hulp aan kinderen en jongeren met een beperking die leven in (extreme) armoede. Door hen te leren zelfstandiger te leven, proberen we hun levenskwaliteit en die van hun gezin te verbeteren.

Niet alleen zorgen we voor fysieke revalidatie, we bieden ook psychologische, functionele en sociale hulp. Het doel? De kinderen en jongeren zo sterk mogelijk in de samenleving laten staan.

Daarnaast willen we de lokale bevolking en overheid sensibiliseren over mensen met een fysieke beperking. Door deze personen uit de anonimiteit te halen, proberen we de rechten van deze personen te verdedigen en verbeteren.

Verken het centrum...

Revalidatiecentrum

In het centrum krijgen kinderen en jongeren onder 30 jaar met een fysieke beperking integrale revalidatie.

  • We pakken het multidisciplinair aan: therapie en begeleiding wordt gegeven door kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen en sociale werkers.
  • We bieden de patiënten consultaties met specialisten aan, oriënteren de chirurgische ingrepen bij personen die dit nodig hebben en zorgen voor orthopedisch materiaal voor thuis.
  • We organiseren educatieve en socio-culturele activiteiten voor kinderen, jongeren en hun gezin.
  • We helpen en begeleiden de ouders met het verbeteren van de zorgen voor hun kind thuis en leren hen hoe ze kunnen zorgen voor inkomsten.

Dagopvangcentrum (Albergue)

Door kinderen met een beperking op te vangen in de Albergue bieden we aan hun ouders de kans om te gaan werken en zo een uitweg uit de armoede te vinden. De kinderen en het gezin kunnen zo hun levenskwaliteit verbeteren.

De kinderen worden meer gestimuleerd, ze krijgen dagelijks gezonde voeding en kunnen omgaan met andere kinderen van hun leeftijd.

In de Albergue krijgen de kinderen:

  • Aangepaste voeding
  • Revalidatie
  • Aangepaste spelletjes en activiteiten
  • Persoonlijke hygiëne

De werking van Wasi Esperanza

Área rehabilitacion física

De kinesitherapie wordt door dit team georganiseerd. De meeste patiënten krijgen volgens een vast systeem een uur therapie toegewezen. De therapeuten en het multidisciplinair team bepalen welke diensten de patiënten verder in het centrum nodig hebben. De basis is steeds kinesitherapie (kinderen die enkel logopedie nodig hebben omwille van spraakproblemen of psychologische problemen omwille van autisme of andere mentale problemen worden doorverwezen). Daarnaast verzorgt dit team ook groepstherapie.
 

Centro de dia

Dit is het dagopvangcentrum van Wasi. Hier is plaats voor 6 patiëntjes. Er wordt een selectie gehouden om de beperkte plaatsen toe te wijzen daar waar de noden het hoogst zijn. Alle kinderen van het Centro de dia krijgen kine en groepstherapie. Dagelijks doen ze in de voormiddag een activiteit. ’s Middags krijgen ze een warme maaltijd en in de namiddag worden ze gewassen om terug proper naar huis te gaan. De kinderen zijn hier van maandag tot en met vrijdag, van 9u tot 16u.

Área coordinacion-administracion

Overkoepelende area die alle andere area’s aanstuurt en superviseert. Zorgt ervoor dat er genoeg fondsen zijn zodat alle area’s hun werk kunnen doen. Het beheren van de doelstellingen en de richting waarin het centrum groeit volgens de visie van Wasi Esperanza behoort ook tot het takenpakket. Naast de coördinatie vallen hier ook administratieve taken onder zoals boekhouding en loonadministratie.

Área social

Sociale dienst (maatschappelijk werk). Dit team bestaat sinds het begin van Wasi Esperanza (2013). Het staat in voor de sociale begeleiding van de patiënten en hun families. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor de nieuwe patiënten, nemen hun gegevens op en contacteren hen als er therapie-uren vrij komen. Ze nemen socio-economische evaluaties af en doen ook bij iedereen een huisbezoek.

Área de salud

Deze discipline bewaakt de bredere gezondheid van de patiënt. De uitvoering gebeurt door verpleging. Zij volgen de medische evaluaties van de patiënten op en gaan soms samen met patiënten naar het ziekenhuis / een medische “posta”. Ze organiseren workshops (“talleres”) zoals bijvoorbeeld hoe je gezond kan wonen (hygiëne), koken en leven.

Área psicologia

In mei 2013 begonnen Wasi Esperanza met een psychologische prospectie met Neus als vrijwilligster. Zij evalueerde de kinderen en ouders en gaf aan dat er nood was aan constante psychologische begeleiding. Zo werd in augustus 2014 de “área” gecreëerd met de eerste Peruviaanse psychologe.  Zo wordt er o.a. vroegtijdige stimulatie aangeboden. Deze invalshoek maakt ook deel uit van de multidisciplinaire aanpak.

Área educación

Hier wordt gewerkt rond inclusie in het onderwijs. Het doel is hier om onze patiënten te begeleiden in het reguliere onderwijs. Indien dit onderwijs niet voldoende is (kan) aangepast (worden), proberen we de patiënt in het CEBE (“centro educativo basico especial” – buitengewoon onderwijs) te laten opnemen en nemen ze aldaar de begeleiding over.
 

Área de terapia ocupacional

Er werd reeds een onderzoek gedaan of het nuttig is om ergotherapie als discipline toe te voegen aan de dienstverlening van Wasi Esperanza. De evaluatie was positief. De zoektocht naar vrijwilligers en/of lokale werkkrachten die deze discipline verder kunnen uitbouwen loopt naarstig verder.

Área generacion de ingresos

Dit team was voordien beperkt tot het maken van allerlei juweeltjes. Ondertussen werden de activiteiten uitgebreid, en heet dit domain niet meer ‘bisuteria’, maar “área de generacion de ingresos”, letterlijk ‘het genereren van inkomsten’. Hiermee beogen we een deel zelfredzaamheid.

Het team van Wasi Esperanza

Karime
KarimeCoördinator
Rubi
RubiPsychologe
Maria
MariaKinesitherapeute
Cinthia
CinthiaVerpleegkundige
Marisol
MarisolSociaal werkster
Victoria
VictoriaSchoonmaakster
Ana
AnaKokkin
Elyzabeth
ElyzabethKinesitherapeute
Mariela
MarielaBoekhoudkundige
Liseth
LisethPsychologe
We gebruiken cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.