Waar staat Tumbador voor?

Ontwikkelingssamenwerking, kleinschaligheid, lange termijnvisie, lokale verankering, menselijk, weg naar zelfstandigheid, concreet, duurzaamheid….
Woorden waar Tumbador voor wil staan.
Maar wat betekenen ze?
Wat houden ze voor ons in?
Hierbij een toelichting. Dit is ons charter naar jullie toe:
 

Integraal beleid

Tumbador streeft naar een zo integraal mogelijke revalidatie om de levenskwaliteit van haar patiënten te verbeteren. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, logopedisten en sociale werkers worden ingezet. Ook wordt meer gefocust op de aandacht voor de integratie van de familie in zijn omgeving en de sensibilisatie van de maatschappij voor het bevorderen en nakomen van de rechten van personen met een handicap.

Revalidatie + multidisciplinaire aanpak + integratie + sensibilisering

Lokaal - ontwikkelingsSAMENwerking

Tumbador werkt in Peru en Guatemala samen met plaatselijke organisaties om haar doelen maximaal te bereiken. Door de Tumbadorprojecten in de plaatselijke cultuur te integreren, slagen we erin de revalidatiecentra op langere termijn op lokale krachten te kunnen laten draaien, met eigen bestuur.

Ontwikkelingssamenwerking + lokale verankering + lange termijn + autonomie

 

Lokaal - ontwikkelings- SAMENwerking

Tumbador werkt in Peru en Guatemala samen met plaatselijke organisaties om haar doelen maximaal te bereiken. Door de Tumbadorprojecten in de plaatselijke cultuur te integreren, slagen we erin de revalidatiecentra op langere termijn op lokale krachten te kunnen laten draaien, met eigen bestuur en financiële bronnen.

Ontwikkelingssamenwerking + lokale verankering + lange termijn + autonomie

Kleinschalig

Tumbador vzw is gegroeid uit een kleine vriendgroep. Niettegenstaande dat de groep van 7 man die bij de start hun schouders onder het project zetten, verveelvoudigd is, is het aspect ‘kleinschaligheid’ iets dat we blijven behouden. Kleinschaligheid in de zin van:

  • we streven geen groei om de groei na, we willen vooral structureel een steen in de rivier verleggen.
  • we blijven de nadruk op het persoonlijk element leggen. Het welzijn van de patiënt is belangrijk maar evengoed dat van de vrijwilliger, hier en in Latijns-Amerika.
  • we staan voor transparantie (waar gaat het geld naartoe) en we brengen zo concreet mogelijk in beeld wat we realiseren.

Kleinschalig + menselijk + concreet + persoonlijk

Dit charter weerspiegelt zich in de werking van Tumbador: De werking van Tumbador wordt gesymboliseerd aan de hand van drie tandwielen die elkaar voortdurend en wederzijds in beweging zetten:
 

Het eerste tandwiel concentreert zich op de bewustmaking in België in de vorm van voordrachten in scholen, benefieten tvv projecten en informatieverstrekking via andere kanalen. Mede door deze bewustmaking en het inzamelen van middelen tracht de vzw het tweede tandwiel in gang te zetten.

Het tweede tandwiel maakt de brug tussen Noord (lees: België) en Zuid (lees: onze projecten in Peru en Guatemala). Concreet gebeurt dit door vrijwilligers aan te trekken die een jaar daadwerkelijk ter plaatse gaan helpen, door stagiairs voor een kortere periode naar één van de projecten te sturen. Zeker voor de jongere vrijwilligers is een jaar meewerken in een project een unieke levenservaring. En voor de vzw een kanaal waarlangs zij direct in contact staat met de projecten ter plaatse. In omgekeerde zin werkt dit tandwiel door de vrijwilligers langs hun vrienden en familie weer verder aan de bewustmaking in België, d.i. het eerste tandwiel.

Het derde tandwiel symboliseert de projecten ter plaatse. De plaatsen waar we concreet onze doelstellingen kunnen realiseren en ook de plaatsen waar uiteindelijk het ingezamelde geld terechtkomt: dit wordt besteed aan revalidatie van tientallen patiënten, concrete steun en materiaal, de opleiding en/of specialisering van het personeel ter plaatse, enz.

Dit charter vormt de ruggengraat van Tumbador en is de constante leidraad bij onze werking. Symbolisch zetten we hier dan ook onze handtekening onder. Vanwege het bestuur, Stefan Hertling, voorzitter, Ilse Voeten, secretaris, Dirk Maes, penningmeester, Chris Bouden, werkend lid.

Image
Image
We gebruiken cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.