Tijdlijn vrijwilligers

39 personen trokken reeds als vrijwilliger voor een jaar naar Latijns-Amerika.

Dit waren:

  • 4 ergotherapeuten
  • 31 kinesitherapeuten
  • 2 opvoeders
  • 1 orthopedagoge
  • 1 psychologe.
  • 10 van hen trokken naar Guatemala; 29 naar Peru.

Een diverse groep. Verschillende leeftijden, verschillend geslacht, verschillende professionele capaciteiten, verschillend karakter, maar allemaal met één doel.

  • Ervaring opdoen en ervaring delen.
  • Hun steentje bijdragen.
  • Vrijwilligerswerk doen voor een goed doel.

Elk vanuit hun expertise werkten zij mee in een interdisciplinair team in Guatemala of Peru. Vanuit België brachten zij uitmuntende theoretische kennis mee, in Peru of Guatemala leerden zij hoe zij hun kennis in minder evidente omstandigheden en met beperkte middellen in de praktijk konden brengen. In ruil voor de theoretische kennis kregen zij onschatbare ervaringen van het lokaal personeel mee.

We stellen ze je hier graag aan je voor…

februari 2023

Lotte Eilers, kinesitherapeute

peru Afkomstig uit Turnhout en gaat uitdagingen niet uit de weg: ze popelt om verandering teweeg te brengen. Ze heeft binnen de zeescouts Toxandria een groep voor jongeren met een beperking opgericht. Zonder twijfel zal ook zij haar steentje bijdragen aan de verdere uitbouw van “Wasi Esperanza”.

februari 2023

oktober 2022

Marie Smets, ergotherapeute

guatemalaIs een ergotherapeut met een diploma voor lager onderwijs. Een ideale combinatie dus voor het project “Asociación Gissell”. Ze hecht veel belang aan kwaliteitsvol leven voor iedereen, wil er zijn voor mensen met een beperking en ervoor zorgen dat zij het beste uit hun dagelijks handelen en leven kunnen halen.

januari 2022

Jozefien Degraeve, kinesitherapeute

peru Na maanden wachten – wegens de pandemie- kan Jozefien, eindelijk vertrekken. Nu de situatie stabiel genoeg is, heropent ze samen met het personeel opnieuw de deuren van Wasi. Na corona start ze “Semi-virtuele therapie” en werkt ze dat verder uit. Patiënten die ver weg komen komen zo de ene week naar het centrum voor revalidatie, de andere week oefenen ze “virtueel” thuis. De ouders sturen video's van de oefeningen die ze thuis doen. Op basis van deze video's stuurt de Wasi-therapeut dan de behandeling bij en past indien nodig de oefeningen aan.

januari 2022

september 2019

Elisa Cottyn, kinesitherapeute

peru Is afkomstig uit Zwevegem en hoopt veel ervaring op te doen maar anderzijds ook haar kennis te delen met het lokaal personeel, vooral op vlak van nieuwe technieken.
Ze trekt mee op huisbezoek dat kadert binnen een groter project rond huishoudelijke orde georganiseerd door Wasi Esperanza voor ouders van patiënten. Haar hoogtepunt is ‘Día Internacional de la Persona con Discapacidad’ op 16 oktober, waarop ze, geladen met pakkende slogans, met z’n allen de straat op trekken om hun stem te laten horen rond gelijkheid voor personen met een beperking.

september 2019

Lise Vanduffel, kinesitherapeute

guatemala Is afkomstig uit Tessenderlo en zal naast het werken met kinderen in het revalidatiecentrum Asociación Gissell ook andere projecten bezoeken. Ze gaat als kinesitherapeut mee met de schoolkinderen als er meerdaagse sportwedstrijden zijn (Special Olympics zwemmen en atletiek) en start met groepslessen hydrotherapie (in het gemeentelijk zwembad) voor zowel kinderen als volwassenen. Voor mensen die ergens wonen waar het pittig heet kan worden, zijn er slechts enkelen die al ooit in een zwembad zijn geweest dus dat is een heel avontuur!

september 2019

september 2018

Aline Wyverkens, kinesitherapeute

peru Start met groepstherapieën. Voor de patiënten is het een goede manier om meer vertrouwen te krijgen. De ouders van de kinderen worden mee betrokken bij deze sessies. Aline organiseert deze therapie. Elke sessie is anders omdat ook elke groep anders is. Met een steeds groeiende wachtlijst is dit een goede oplossing. Meer patiënten kunnen zo een behandeling krijgen.

november 2017

Laura Van Vaeck, kinesitherapeute

peru Laura begon met iets volledig nieuw:  equitherapie ofte paardentherapie. Deze fysieke en mentale therapie wordt gegeven aan 6 patiënten. Tijdens de therapie staan paarden centraal; zij helpen de personen met een beperking om hun levenskwaliteit te verbeteren. Wasi Esperanza en Laura kunnen deze bijzondere therapie aanbieden dankzij de hulp van de Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Laura is gespecialiseerd in paardentherapie en heeft persoonlijk het paard Limeño getraind voor de therapie met de kinderen.

november 2017

september 2016

Sofie Johnson, kinesitherapeute

peru Schrijft een volledige handleiding uit voor de evaluatiefiche van elke patiënt. De evaluatiefiche is voortaan een gegeven die door elke kinesitherapeut voor elk kind/patiënt gebruikt wordt. Handig voor de continuïteit in de opvolging van de kinderen. De accenten van de vorige jaren blijven aangehouden: gezondheidscampagnes, informatiesessies aan de ouders en sensibilisering blijven de aandacht krijgen. Zo is er een uitstap naar warmwaterbaden waar Sofie hydrotherapie aan de kinderen geeft.

september 2016

Karen Bruggeman, ergotherapeute

peru Na een pauze van enkele jaren sturen we opnieuw een ergotherapeute uit. De uitbouw van ergotherapie in Wasi Esperanza staat nog in zijn kinderschoenen maar één ding is zeker: ergotherapie is binnen het project een meerwaarde en een aanvulling bij de revalidatie van de kinderen, die zijn nut bewijst.

september 2016

januari 2016

Anouk De Permentier, ergotherapeute

guatemala Werkt in San Rafael de ergotherapie verder uit omdat hier grote vraag naar is. Zij gaat ook op prospectie in Retalhuleu om na te gaan hoe we daar kinderen met een beperking kunnen helpen.

september 2015

Bart Eeckhaut, kinesitherapeut

peru Is een ware rugbyfanaat. Naast kinesitherapie is één van zijn vele uitdagingen in Wasi Esperanza om groepstherapie en groepsactiviteiten te organiseren via sport en spel. Bart sluit zijn jaar als vrijwilliger af met een energieke rugby-activiteit voor de patiënten en hun broers en zussen.

september 2015

mei 2015

Lore Weyers, kinesitherapeute

peru Verdeelt haar tijd en ervaring over zowel het project in Ayacucho als dat in San Miguel. Organisatorisch soms een huzarenstukje want moeilijk om op beide plaatsen tegelijk te zijn!

februari 2014

Stefanie Van Beeck, kinesitherapeute

peru Onderzoekt -naast haar werk in het centrum- wat het aanbod aan revalidatie en kinesitherapie is in Ayacucho. Met deze kennis kan men nadien beter en gerichter patiënten doorverwijzen. Om personeel, ouders en patiënten te motiveren organiseert ze al wel eens met Ellen een talenten-namiddag waarin met heel het team een sociodrama opgevoerd wordt. Het sociodrama is een toneelstuk waarin de belangrijkheid van therapie, op tijd komen, kinderen te verzorgen, etc. wordt aangehaald.

februari 2014

september 2013

Ellen Van Hoeydonck, kinesitherapeute

peruHeeft al een 5-tal jaar ervaring als kinesitherapeut vóór ze naar Peru trekt. Deze ervaring zet ze in om haar lokale collega’s professioneel te ondersteunen via lessen en individuele begeleiding. Verder zet ze haar kaarten in op sensibilisering en maakt enthousiast mee juwelen in de Bisuteria, opgericht door Wasi om eigen inkomsten te genereren. Ellen komt zelfs op de lokale TV zender voor het promoten van een benefiet voor het centrum.

juli 2013

Neus Blasco Luján, psychologe

peru Geboren en getogen in Spanje komt zij als psychologe het team vervoegen. Niet onnuttig zo'n psychologe, zo blijkt, want nadien neemt het project een vaste psychologe in dienst.

juli 2013

maart 2013

Katrijn Janssens, kinesitherapeute

peru Net als Katrien werkzaam in DVC Sint-jozef in Antwerpen. Katrijn is kinesiste.en geeft samen met Katrien workshops over onder meer hoe je kinderen met beperkingen eten geeft en hoe je orthopedisch materiaal gebruikt. De voedingssituatie bij patiënten kan soms eenvoudig verbeterd worden door aanpassing van de zithouding en consistentie van het eten. Eenvoudig maar geniaal.

maart 2013

Katrien Van Den Heuvel, ergotherapeute

peru Werkzaam in DVC Sint-jozef in Antwerpen, een groot instituut voor kinderen met een motorische beperking. Ze verbleef eerst een korte tijd met 5 collega’s in het centrum. Bij terugkeer in België groeit snel het plan om voor een langere periode terug te keren, met het gevoel nog iets extra bij te kunnen dragen. Ze trekt samen met Katrijn voor 6 maanden naar Peru terug en versterkt daar tijdelijk het dagcentrum en de revalidatiepraktijk met haar expertise als orthopedagoge.

maart 2013

september 2011

Maarten Abeel, kinesitherapeut

peru Maarten zet het goede werk van al zijn voorgangers verder, ook dat van de samenwerking met de ouders van de patiënten. Hij zit met hen samen om ideeën uit te wisselen over de toekomst van het centrum. Het zorgt voor een continue aandacht voor een meer optimaal tijdsgebruik en een verruiming en verbetering van het aanbod. Broodnodig want er zijn vaak al wachtlijsten voor de patiënten met een beperking in het revaildatiecentrum. Een fijn weetje: Maarten wordt helemaal gebeten door de microbe van ontwikkelingssamenwerking en is na zijn jaar in Peru werkzaam in verschillende internationale organisaties.

juni 2011

Agnes Leys, kinesitherapeute

peru In tegenstelling tot veel van onze andere vrijwilligers komt zij niet pas van de schoolbanken maar heeft ze al een volwaardige carrière achter de rug en brengt zo heel wat ervaring mee. Ook zij beperkt de revalidatie niet tot de revalidatiezaal in San Miguel; als de patiënt niet tot daar geraakt, trekt ze er zelf naar toe. Per bus of te voet; revalidatie wordt dan gegeven in een medische posta of in een zaaltje in een school.

juni 2011

september 2010

Kristien Claeys, opvoedster

guatemalaKristien volgt Marijke als opvoedster op. Zij legt haar focus tijdens het jaar op de uitbouw van een zinvolle dagbesteding voor elk kind apart, rekening houdend met hun wensen en noden; de verdere uitbouw van de ouderwerking; en ten slotte de verdere begeleiding en ondersteuning van het team ter plaatse om zo hun visie en hun aanpak ten opzichte van PmH te optimaliseren.

september 2010

Mira Maes, kinesitherapeute

guatemalaMira is de derde kinesitherapeute in San Rafaël. Ondertussen krijgen al een groot aantal kinderen en volwassenen met een beperking in de buurt wekelijks kinesitherapie. Mira leidt de lokale therapeuten verder op en doet huisbezoeken om te kijken welke aanpassingen er thuis kunnen gebeuren. Ten slotte zet ze in op het meer bekend maken van het centrum in de omgeving om zo nog meer personen met een beperking te bereiken.

september 2010

juli 2010

Veerle Deckers, kinesitherapeute

peruStart vanuit San Miguel verschillende medische campagnes op. Met een multidisciplinair team van o.a. dokters, psychologen en sociaal assistentes trekt ze dieper het achterland in om revalidatie te bieden aan kinderen die hier geen toegang tot hebben. Wat gemakkelijk is in België is dat niet in Peru. Dus alles wat geregeld was, blijkt een dag op voorhand toch niet in orde zoals vb. het feit dat er plots geen vervoer meer is voor een gans medisch team van 20 personen. De campagnes zorgen ervoor dat in afgelegen gebieden kinderen op consultatie kunnen bij de dokter, de tandarts vorming geeft over tandhygiëne en Veerle alle personen met een beperking kan registreren.

februari 2010

Els Bouden, kinesitherapeute

peruEls zet sterk in op sensibilisering. Zo trekt ze met 16-jarigen de stad in en laat hen aan de lijve ondervinden hoe zwaar het is om in Ayacucho buiten te komen met een beperking en hoe hard je dan bekeken wordt. Daar bovenop doet ze ook het personeel zelf inzien dat ze zich niet hoeven te schamen om met de kinderen buiten te spelen. En zo verbazen personeel en Els vermoedelijk talloze inwoners van Ayacucho door hen te laten zien dat kinderen met een beperking niet zielig zijn, maar dat ze ook kunnen lachen. Els sluit haar jaar als vrijwilliger af met een grote benefiet in de ViaVia ten voordele van Kuskanchick vzw.

februari 2010

juli 2009

Liesbeth Verhelst, kinesitherapeute

peruVersterkt in San Miguel de banden met lokale instanties die zich mee inzetten voor personen met een handicap alsook met het ziekenhuis en de dokters ter plaatse. Naast de samenwerking met lokale organisaties in San Miguel is zij in nauw contact met de sociaal assistente Edith en coördinator Wilmer, die zowel in San Miguel als Ayacucho actief zijn. Organiseert met succes een circusweek voor kinderen met een beperking, in samenwerking met Sofie die een opleiding aan de circusschool volgde en Inge Demey.

juli 2009

Inge Demey, ergotherapeute

peru Is de eerste ergotherapeute die in Ayacucho therapie op maat voor patiënten uitbouwt. Inge legt zich meer specifiek toe op de vraag welke hulpmiddelen de kinderen met een beperking kunnen gebruiken (zowel in de therapiezaal als thuis). Waar nodig vervaardigt ze zelf materiaal.Ze werkt nauw samen met de twee vrijwillige kinesitherapeuten ter plaatse, Lieselotte in Ayacucho en Liesbeth in San Miguel.

juli 2009

juli 2009

Marijke Nickmans, opvoedster

guatemalaMarijke uit Lanaken is leerkracht lager onderwijs met specialisatie bijzonder onderwijs. Zij bouwt mee aan de multifunctionele revalidatie in het centrum in San Rafael. Haar missie is het resultaat van een samenwerking tussen Tumbador vzw en vzw Stijn. Deze organisatie (www.stijn.be) is vooral actief in België en de centra die deel uitmaken van vzw Stijn willen op een deskundige en geïnspireerde wijze het welzijn van personen met een beperking bevorderen.

april 2009

Lieselotte Vlaeminck, kinesitherapeute

peruLieselotte trekt samen met Els en Inge in een gloednieuw huis dat ons gratis ter beschikking wordt gesteld door de Nederlandse stichting Maria Pennings. Zowel het revalidatiecentrum als de dagopvang worden er in ondergebracht. De vrijwilligers zelf verblijven op de eerste verdieping.

april 2009

september 2008

Sara Deconinck, kinesitherapeute

peru Bouwt het project van San Miguel verder uit. Een ware uitdaging want San Miguel is dan wel een officiële stad maar een pak kleiner dan Ayacucho. Als vrijwilliger moet je dus nog zelfstandiger, nog meer flexibel zijn en zin voor initiatief hebben! 
Sara zet verder samen met OMAPED en APDISMA, de twee belangrijkste lokale verenigingen die instaan voor het welzijn van personen met een beperking, een initiatief op poten om 15 organisaties bijeen te brengen rond de centrale vraag: “wat kunnen we doen voor personen met een beperking”?

maart 2008

Emilie Wouters, kinesitherapeute

peruTrekt als vrijwiliger voor een jaar naar Peru, in 2013 keert ze voor een tweede keer naar Ayacucho terug. Deze keer om de fakkel van de lokale coördinator over te nemen. Ze leidt voor de volgende 5 jaar het centrum als coördinator.

maart 2008

maart 2008

Siebrig Scheeres, kinesitherapeute

guatemalaOorspronkelijk afkomstig uit het hoge noorden, Friesland. Trekt naar Gent voor haar kiné-studies en daarna Guatemala. Reizen zit haar in het bloed. En ze stond al twee jaar te trappelen om te vertrekken, maar moest eerst afgestudeerd zijn. Siebrig lost Stefanie af en bouwt verder mee aan de nieuwe revalidatiezaal. Ze neemt ook mee aan de jaarlijkse radio-marathon. Je kan het vergelijken met een mini-‘Music for Life’ actie, een actie waar dus ook wat geld voor het project binnenkomt.

september 2007

Stefanie Vanbeveren, kinesitherapeute

guatemalaFocust op het belang van een medische diagnose van haar patiënten en ziet zo een kindje van twee openbloeien doordat ze haar dankzij een goede diagnose een meer correcte behandeling geeft. Ze trekt met de patiënten van El Tumbador en San Rafaël als deelnemers naar de mini-olimpiadas.

september 2007

maart 2007

Jelle Thewissen, kinesitherapeut

peruHandballer en muzikaal trompettalent. Is samen met één van de patiëntjes een grote fan van de groep ‘Super Kaliente’. Zo zie je deze twee wel eens dansend door de revalidatiezaal razen. De muziek biedt de ideale afleiding en blijkt tegelijk stimulans te zijn om de concentratie van dit patiëntje erbij te houden tijdens zijn therapie. Jelle zet samen met Anneleen nog verder in op lokale integratie van het centrum in Ayacycho door o.a. de oprichting van het oudercomité, het uitbreiden van het lokaal bestuur en het samenwerken met de vzw Mama Alice voor dagopvang van kinderen met een beperking.

september 2006

Anneleen Vermeulen, kinesitherapeute

peruAna, de lokale kinesitherapeute is in zwangerschapsverlof. Anneleen vervangt haar en zorgt voor continuïteit op het vlak van revalidatie van de patiënten. Het aantal patiënten stijgt week om week en Anneleen moet al haar creativiteit aanspreken om voor iedereen een plaats in de agenda te vinden. Ze wordt verder bijgestaan door Marilyn, een Peruviaanse (pas afgestudeerde) kinesiste uit Lima. Samen met Vivian, de eerste sociale assistente, legt Anneleen huisbezoeken af en nemen ze het voortouw voor de oprichting van een oudervereniging.

september 2006

september 2006

Isabel Desmet, kinesitherapeute

peru Isabel stelt een sociale kaart van Lima op waardoor we een overzicht krijgen van alle belangrijke (para-)medische adressen in de hoofdstad. Nadien trekt Isabel naar San Miguel, een stadje in de buurt (op 3.5 uur of 86km) van Ayacucho. Daar helpt Isabel de patiënten verder die niet tot het revalidatiecentrum in Ayacucho geraken. Net voor haar vertrek terug naar België zet ze zich nog volop in op verhoging van zichtbaarheid en aanvaarding van personen met een beperking door de organisatie van een mega-evenement rond de dag voor personen met een beperking. Ze legt de basis voor een sterk lokaal organisatorisch draagvlak voor deze groep.

december 2005

Tine Vanhullebusch, kinesitherapeute

peruTine voegt zich bij Mieke en Heleen. Naast de inrichting van de zaal en de kinesitherapie zelf houden ze zich samen bezig met de oprichting van de nieuwe lokale vzw Kuskanchik. De eerste lokale kinesitherapeuten (Ana & Vivian) treden in dienst. Dokters van Mission USA komen voor de eerste keer op bezoek en voeren operaties uit bij enkele patiënten van het centrum.

december 2005

juni 2005

Mieke Demuynck, kinesitherapeute

peru Heleen keert samen met Mieke terug om in samenwerking met een lokaal comité. een nieuw project op te starten. Een nieuw project dat de ‘buiten-de-boot-vallers’ (personen met een beperking) aldaar moet bereiken.

juni 2004

Heleen Sabbe, kinesitherapeute

peru

Heleen trekt voor 9 maanden naar Ayacucho. In Los Gorriones, een tehuis voor straatkinderen, steekt ze de handen uit de mouwen. Zij merkte echter dat ook buiten het tehuis veel nood aan revalidatie is. Zo wordt de grondslag gelegd voor een heel nieuw project...

juni 2004

december 2003

Barbara Vanden Bulcke, kinesitherapeute

guatemala Trekt als 'eerste officiële vrijwilliger en vertegenwoordiger' van Tumbador naar Guatemala en versterkt er voor een jaar het team van het project in El tumbador. Zij startte samen met Marthita, de lokale kinesiste, een pre- en postnataal oefenprogramma op en zette het idee voor een heus Guatemalteeks kookboek op poten.

juli 2001

Kim Caluwé, kinesitherapeute

guatemala Zoekt en vindt een project in Guatemala waar ze met haar expertise als kinesiste vrijwilligerswerk kan doen. Het project van Padre Freddy en haar ervaringen vormen de inspiratiebron voor de start van Tumbador.

juli 2001

We gebruiken cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.