Ja, ik steun Tumbador!

Een gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar…


Een belangrijk deel van de inkomsten van Tumbador is afkomstig uit giften van particulieren, bedrijven en verenigingen. 

Tumbador is door de FOD Financiën erkend. Dat betekent dat giften vanaf €40 per kalenderjaar fiscaal aftrekbaar zijn. Je kan die €40 in één keer storten of je kan dat in schijven storten. Van zodra het totale bedrag meer dan €40 is per kalenderjaar, kom je in aanmerking voor een fiscaal attest.

Zo kan je bv

 
een sportieveling sponsoren
en/of
een maandelijks bedrag storten, bijvoorbeeld €10, 20 of 50. Dat kan op ons rekeningnummer 
IBAN: BE20 3204 4372 5156.
en/of
een storting doen voor nog een andere actie 
en/of
...